Zpět domů

ONLINE KURZ

Účetní závěrka 2023 + výkazy a hospodářský výsledek - online

Detail produktu

Transformace HV 2023 + závěrka, rozvaha, výsledovka, příloha

Videozáznamy: 240 min (4 hodiny)


- konstrukce výpočtu daně z příjmů právnických osob, transformace účetního výsledku na daňový

- odložená daň a její výpočet, tituly pro výpočet odložené daně

- uzavření účetnictví a bilanční kontinuita, rozvaha a výkaz zisku a ztráty k datu účetní závěrky

- obsahové vymezení přílohy v účetní závěrce a ostatních povinných příloh, sbírka listin

 

Supertaháky

Super velký tahák – obsahová náplň nákladových a výnosových účtů

Super velký tahák – účetní období, kritéria účetní jednotky, rozsah povinností účetní jednotky

Super velký tahák – 11 x checklistůTermíny kurzu

6.3.2024

9:00 - 14:00

16.3.2024

9:00 - 14:00

Účetní závěrka 2023 + výkazy a hospodářský výsledek - online


Celková cena

1 390