Zpět domů

ONLINE KURZ

Účetní operace na konci roku 2023 + inventarizace účtů - online

Detail produktu

Účetní operace na konci roku 2023 + inventarizace účtů

Videozáznamy: 240 min (4 hodiny)


- účetní uzávěrka a inventarizace rozvahových a výsledkových účtů

- časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, kurzové rozdíly, Interpretace Národní účetní rady

- opravy chyb minulých let v aktuálním účetním období, významné a nevýznamné chyby

- kontrolní mechanismy v účetnictví a výsledovka

 

Supertaháky

Super velký tahák – odpisy dlouhodobého majetku, opravné položky a rezervy

Super velký tahák – účty časového rozlišení a komplexní náklady příštích období

Super velký tahák – manka a škody účetně a daňověTermíny kurzu

20.2.2024

9:00 - 13:30

9.3.2024

9:00 - 13:30

Účetní operace na konci roku 2023 + inventarizace účtů - online


Celková cena

1 390