Zpět domů

OFFLINE KURZ

Daňové a nedaňové náklady + Judikatura - offline

videozáznamy

+ Novinky 2023 (DPFO, DPPO, DPH)

Detail produktu

Daňové a nedaňové náklady 2022 + judikatura + závěry Koordinačního výboru 2022

e-Book: Daňový balíček DPH 2023

Videozáznamy: 290 minut (4 hodiny 40 minut)


- stanovení základu daně z příjmů fyzických i právnických osob

- daňová uznatelnost nákladů/výdajů, vybrané tituly z hlediska jejich uznatelnosti

- daňové odpisy x účetní odpisy

- odpisy pohledávek a opravné položky k pohledávkám

- paušální výdaje na dopravu, cestovní náhrady, optimalizace

- inventarizační rozdíly – manka a škody a jejich daňová (ne)účinnost,

- úpravy základu daně dle § 23, položky zvyšující základ daně a položky snižující základ daně

- nejčastější dotazy a písemné odpovědi k dané problematice – 4 strany A4

 

Supertaháky

1. Super velký tahák – nedaňové náklady + odkazy na §§ ZDP

2. Super velký tahák – jednotlivé nákladové účty - náplň

3. Super velký tahák – účet + soudní rozsudky + GFŘ + KOOV

4. Super velký tahák – položky zvyšující základ daně - podrobně

5. Super velký tahák – položky snižující základ daně – podrobně

6. Super velký tahák - švarcsystém a možné rizika a sankce – až několik miliónů Kč!


Daňové a nedaňové náklady + Judikatura - offline


Celková cena

790