Zpět domů

OFFLINE KURZ

Balíček 4 kurzů: Náklady + účetní operace + hosp. výsledek + DPPO

videozáznamy

online i offline

Detail produktu

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA 2023 + DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ DPPO

4 kurzy za super cenu 4 600 Kč celkem


💎 Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti

💎 Daňové a účetní odpisy dlouhodobého a drobného majetku

💎 Likvidace zásob, náležitosti

💎 Manka a škody daňově a z pohledu DPH

💎 Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek

💎 Závazky, promlčení a právní zánik

💎 Podklady k přiznání DPPO za rok 2023


💎 Přípravné uzávěrkové práce

💎 Měsíční a roční harmonogram prací

💎 Inventarizace dle zákona o účetnictví

💎 Náležitosti inventurních soupisů

💎 Doložení jednotlivých majetkových účtů

💎 Vypořádání inventarizačních rozdílů

💎 Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů

💎 Dohadné položky


💎 Výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění

💎 Nejnovější interpretace NÚR

💎 Opravy chyb v průběhu roku

💎 Opravy chyb minulých účetních období

💎 Zaúčtování daně a odložené daně

💎 Typy účetních jednotek a výkazy

💎 Přílohy v ÚZ dle typů ÚJ ve Wordu


💎 Sestavení DPPO krok za krokem

💎 Rozbor jednotlivých řádků

💎 Vysvětlení tabulek v DPPO

💎 Výpočet zálohy na daň

💎 Žádosti o prodloužení termínů

💎 Žádosti o prominutí sankcí


Lektor: Monika Doleželová, daňový poradce

Videozáznamy ke všem typům výuky

Všichni obdrží pozvánky do online termínů na Teams

Offline videozáznamy budou ke stažení kdykoliv po uvedených termínech živého vysílání.Termíny kurzu

26.2.2024

Balíček 4 kurzů: Náklady + účetní operace + hosp. výsledek + DPPO


Celková cena

4 600