Zpět domů

OFFLINE KURZ

Balíček 3 kurzů: Náklady + účetní operace + hosp. výsledek a závěrka

videozáznamy

online i offline

Detail produktu

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA 2023

3 kurzy za super cenu 3545 Kč celkem


💎 Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti

💎 Daňové a účetní odpisy dlouhodobého a drobného majetku

💎 Likvidace zásob, náležitosti

💎 Manka a škody daňově a z pohledu DPH

💎 Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek

💎 Závazky, promlčení a právní zánik

💎 Podklady k přiznání DPPO za rok 2023


💎 Přípravné uzávěrkové práce

💎 Měsíční a roční harmonogram prací

💎 Inventarizace dle zákona o účetnictví

💎 Náležitosti inventurních soupisů

💎 Doložení jednotlivých majetkových účtů

💎 Vypořádání inventarizačních rozdílů

💎 Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů

💎 Dohadné položky


💎 Výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění

💎 Nejnovější interpretace NÚR

💎 Opravy chyb v průběhu roku

💎 Opravy chyb minulých účetních období

💎 Zaúčtování daně a odložené daně

💎 Typy účetních jednotek a výkazy

💎 Přílohy v ÚZ dle typů ÚJ ve Wordu


Lektor: Monika Doleželová, daňový poradce

Videozáznamy ke všem typům výuky

Všichni obdrží pozvánky do online termínů na Teams

Objednávky offline videozáznamů kdykoliv po uvedených termínech


Doporučujeme následně také kurz: Sestavení DPPO 2023 za cenu 1 390 Kč.


Termíny kurzu

22.2.2024

Balíček 3 kurzů: Náklady + účetní operace + hosp. výsledek a závěrka


Celková cena

3 545