Kontroly FÚ

Zveřejněno

4.4.2023

Autor

Monika Doleželová, daňový poradce

Finanční správa se již zaměřuje na kontrolu přepravních služeb!


Finanční správa připomíná daňovým subjektům poskytujícím přepravu osob prostřednictvím mobilních aplikací, např. Uber, Taxify (Bolt), Liftago apod., na nezbytnost plnění daňových povinností v oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a silniční daně.


Pokud by daňové povinnosti za některá zdaňovací období nebyly splněny, doporučuje Finanční správa daňovým subjektům co nejdříve podat chybějící daňová přiznání a uhradit daň. Tímto postupem se subjekty vyhnou sankcím, které jim v rámci kontrolní činnosti mohou být následně vyměřeny.


„Snažíme se jít cestou prevence a i touto cestou daňové subjekty upozornit, aby si své povinnosti splnily dříve, než od finančních úřadů dostanou výzvy k jejich plnění. Poskytovatelé přepravních služeb přes elektronické platformy mají k dispozici metodiku, ve které je dopodrobna rozepsáno, jaké daňové povinnosti a kdy musí plnit,“ dodává generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.


Finanční správa v rámci své analytické činnosti získává informace o příjmech poplatníků, kteří podnikají skrze elektronické platformy a má tedy k dispozici data, na základě kterých je schopna ověřit, jestli si daňový subjekt splnil nebo nesplnil své daňové povinnosti.