DPP od 1.7.2024 – co se mění?

Zveřejněno

1.6.2024

Autor

Monika Doleželová, daňový poradce

DPP od 1.7.2024 – co se mění?


Co nás čeká a co nás nemine? Pravděpodobně brzy podepíše prezident další zákon, kterým se změní některá ustanovení z tzv. konsolidačního balíčku. Paskvil, který se týkal dohod o provedení práce (dále jen „DPP“), a který byl v roce navržen v roce 2023 se tímto novým zákonem více méně zruší.


Co se však změní od 1.7.2024?

1.    Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají pracovníky na DPP budou muset pravidelně měsíčně zasílat na ČSSZ tzv. Výkaz příjmů DPP, a to vždy nejpozději do 20. dne následujícího měsíce. Poprvé tak učiní za měsíc červenec 2024. Pozor, nejdříve lze odeslat tento výkaz až 1. 8. 2024.

2.    Kdo k datu 1. 7. 2024 není registrovaným zaměstnavatelem, bude muset splnit svoji registrační povinnost vůči ČSSZ do 30 dnů od účinnosti novely zákona o nemocenském pojištění, tedy nejpozději do 30. 7. 2024


Co budeme hlásit prostřednictvím Výkazu příjmů DPP?

Nový tiskopis se bude jmenovat "Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce". Podrobnosti naleznete na webu ČSSZ.


Prostřednictvím tohoto Výkazu se budou hlásit následující informace:


  •  Jméno a příjmení zaměstnance a jeho rodné příjmení
  •  Rodné číslo nebo datum narození a místo narození
  •  Pohlaví a státní občanství 
  •  Kód zdravotní pojišťovny
  •  Datum nástupu a datum skončení zaměstnání na DPP
  •  Kód DPP a příjem zúčtovaný za daný kalendářní měsíc
  •  Příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání
  •  Kód akce (nástup, skončení, příjmy, oprava, storno)
  •  Od 1. 1. 2025 také informaci, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu (ZMR)

 

ČSSZ však upozorňuje, že díky neukončenému legislativnímu procesu může dojít v tiskopisu ještě k dalším změnám.

Všechny ostatní změny nastanou až s účinností od 1.1.2025


Chcete se dozvědět více o těchto novinkách?

Můžete si zakoupit videozáznamy z našeho webináře v rozsahu 5 hodin.

V ceně 999 Kč získáte také barevné prezentace a několik skvělých taháků na A4.


Objednávku lze učinit zde:

https://douc.info/produkt/dohody-dpp-dpc-od-172024-a-od-112025


Případně se lze připojit online na webinář v těchto termínech:

Pondělí 3.6.2024 - od 9:00 - 13:00 hod + dotazy

Pátek 14.6.2024 - od 9:00 - 13:00 hod + dotazy

Středa 26.6.2024 - od 9:00 - 13:00 hod + dotazy

 

Lektor: Monika Doleželová, daňový poradce 3691


 

Související produkty

DOHODY DPP + DPČ od 1.7.2024 a od 1.1.2025

999

Dostupnéihned
+ vzory dokumentů
Zobrazit kurz

MANUÁL REGISTACE NOVÉHO ZAMĚSTNAVATELE A VYPLNĚNÍ VÝKAZU DPP

999

16.7.2024
+ vzory tiskopisů
Zobrazit kurz