DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A DATOVÁ SCHRÁNKA

Zveřejněno

1.4.2023

Autor

Monika Doleželová, daňový poradce

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A DATOVÁ SCHRÁNKA


Povinnost podat přiznání elektronicky se nevztahuje na občany, kteří mají POUZE

- příjmy ze zaměstnání § 6

- příjmy kapitálové § 8

- příjmy z nájmu § 9

- ostatní příjmy § 10 (prodej nemovitosti aj.)


Pokud jste měli před 1. 1. 2023 na Vaši žádost dobrovolně zřízenou datovou schránku podnikající fyzické osoby, s účinností od 1. 1. 2023 se tato Vaše datová schránka stala schránkou zřízenou ze zákona. Povinnost podávat formulářová podání výhradně elektronicky se na vás vztahuje.


Naopak pokud jste daňové přiznání za rok 2022 již podali v listinné podobě a k okamžiku jeho podání jste neměli zpřístupněnou datovou schránku nebo jste v něm jako fyzické osoby neuváděli žádné příjmy ze samostatné činnosti, postupovali jste správně a není třeba daňové přiznání podat znovu elektronicky.